بایگانی دسته: مصاحبه ها

‫‏محمدنوری‌زاد: تخریب ‫‏محمدعلی‌طاهری‬ در ‫عصراندیشه‬ ناجوانمردانه بود

آذر ۱۶ام, ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۳۷ ب.ظ

به گزارش ‫خبرنگارعرفان‌حلقه‬، به نقل از ‫#‏دُرّتی‌وی‬، محمد نوری زاد در گفتگویی با این تلویزیون ضمن مذمت اقدامات رسانه ها Ùˆ نشریه های دولتی در تخریب Ùˆ سم پاشی Ùˆ پرونده سازی علیه محمدعلی طاهری با “سفارشی” خواندن این قبیل اقدامات، توسل به هر ترفند Ùˆ ابزاری برای تخریب شخصیت محمدعلی طاهری در حالی Ú©Ù‡ […]

گفتگو با ‫‏محمدنوری‬ زاد پیرامون حوادث چند روز گذشته و دادگاه محمدعلی طاهری

آذر ۱۱ام, ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۲۶ ب.ظ

به گزارش ‫‏خبرنگار‌عرفان‌حلقه‬، به نقل از ‫‏دُرتی‌وی‬، محمد نوری زاد در گفتگو با این تلویزیون از دلایل برخوردهای خشن با تجمع های اعتراضی دنا Ùˆ اوین Ùˆ ارتباط آن با Ø­Ú©Ù… صادر شده برای محمدعلی طاهری سخن گفت. ÙˆÛŒ در رابطه با وضعیت پرونده ‫محمدعلی‌طاهری‬، Ú©Ù‡ به تازگی تعیین شعبه شده است، گفت: اینها برای […]

گفتگو با علیزاده طباطبایی در خصوص درج اتهام جدید ‏محاربه‬ در پرونده ‫ محمدعلی‌طاهری‬

آذر ۹ام, ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۵۰ ب.ظ

به گزارش ‫ ‏خبرنگارعرفان‌حلقه‬، به نقل از ‫ ‏دُرّتی‌وی‬، ‫ ‏محمودعلیزاده‌طباطبایی‬ از اضافه شدن اتهام محاربه به پرونده محمدعلی طاهری در ‫ دیوان‌عالی‌کشور‬ خبر داد. ÙˆÛŒ با غیرقانونی خواندن این اقدام در شرایطی Ú©Ù‡ این اتهام در کیفرخواست دادگاه بدوی مطرح نبوده است، از قضات شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور خواست تا تحت فشار پرونده […]

‫‏نسرین‌ستوده‬ تصریح کرد: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات Ùˆ راهپیمایی مجاز است

آذر ۶ام, ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۵ ب.ظ

به گزارش ‫خبرنگارعرفان‌حلقه‬، نسرین ستوده در مصاحبه با ‫دُرّتی‌وی‬ حق تجمع Ùˆ راهپیمایی را کاملا قانونی خواند Ú©Ù‡ مکررا توسط مسئولین جمهوری اسلامی به صورت غیرقانونی برهم زده Ù…ÛŒ شود. ÙˆÛŒ لغو Ø­Ú©Ù… اعدام ‏محمدعلی‌طاهری‬ را از خواسته های مشخص تحصن روزهای شنبه Ùˆ دوشنبه برشمرد Ùˆ گفت: این Ø­Ú©Ù… مورد اعتراض بسیاری از محافل […]

گزارش “دُرّ تی ÙˆÛŒ” از برخورد ماموران امنیتی در تجمع ديروز مقابل زندان ‫‏اوين‬

آذر ۱ام, ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۲۵ ب.ظ

به گزارش ‫‏خبرنگارعرفان‌حلقه‬، تلويزيون ‫دُرّ‬ گزارشى از ایجاد اغتشاش Ùˆ برهم خوردن نظم جمعیت معترض در محوطه بیرونی زندان اوین بواسطه یورش ناجوانمردانه ماموران امنیتی Ùˆ نیروی انتظامی خبر داد. دکتر محمدملکی Ùˆ  ‫‏محمدنوریزاد‬ در مصاحبه با این تلویزیون از دستگیریهای گسترده آزادی خواهان Ùˆ خانواده های زندانیان در روز شنبه خبر دادند. یکی شاگردان […]

میزگردی با همراهان آزادی درفضای مجازی

آبان ۱۹ام, ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۱۶ ب.ظ

به گزارش ‫‏خبرنگارعرفان‌حلقه‬، نظرخواهي از مدرسان، محققان Ùˆ اسلام شناسان مجتهد مسلم درباره احكام صادره توسط محاكم ‫قوه‌قضاييه‬ Ùˆ ميزان اعتبار شرعي Ùˆ عرفي اين قبيل احكام غيرعادلانه در تلویزیون ‫‏دُرّ‬ در قالب میزگردی مجازی منتشر شد. در این نظرخواهي از علما در خصوص حكم صادره برای ‫محمدعلي‌طاهري‬ بدون رعايت ملزومات آیين دادرسي كيفري، برگزاري […]

گزارش زنده ‫‏محمدنوری‌زاد‬ و ‫‏محمدملکی‬ از تجمع اعتراضی روز شنبه در مقابل زندان ‫‏اوین‬

آبان ۱۷ام, ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۱۱ ب.ظ

به گزارش ‫خبرنگارعرفان‌حلقه‬، به نقل از ‫‏دُرّتی‌وی‬، محمد نوری زاد در گزارش خود به حضور گسترده طرفداران ‫‏محمدعلی‌طاهری‬، علی الخصوص خانم ها Ùˆ فحاشی Ùˆ اهانت نیروهای امنیتی اشاره کرد. در این گزارش زنده، دکتر محمد ملکی از ادامه این تجمع های اعتراضی تا زمان آزادی زندانیان‫ عقیدتی‬ خبر داد. ÙˆÛŒ با اشاره به لغو محرومیت […]

گفتگوی آیت الله فاضل میبدی با تلویزیون دُر

آبان ۱۱ام, ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۳ ب.ظ

به گزارش خبرنگار عرفان حلقه، آیت الله فاضل میبدی از اساتید Ùˆ از اعضای مجمع مدرسین Ùˆ محققین حوزه علمیه قم در گفتگو با در تی وی، در خصوص کارکرد قوه قضائیه Ùˆ میزان اختیار قضات در تشخیص جرائم Ùˆ انطباقشان با مجازاتها _ براساس اصول شرع Ùˆ عقل سخن گفت. Ù‘ ÙˆÛŒ همچنین اصل […]

محمد ملکی و محمد نوری زاد در مصاحبه با دُرّ تی وی؛ درشت خویی ماموران امنیتی با تظاهرکنندگان

آبان ۹ام, ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۰ ب.ظ

به گزارش خبرنگار عرفان حلقه، دکترمحمدملکی Ùˆ محمد نوری زاد در گفتگویی با تلویزیون “دُرّ ” از نحوه درشت خویی های وقیحانه Ùˆ اهانت آمیز ماموران امنیتی Ùˆ انتظامی با تجمع کنندگان در مقابل زندان اوین در تاریخ ۹ آبان Û¹Û´ خبر دادند.

آیت الله معصومی تهرانی تصریح کرد: بازی با جان افراد شایسته صاحبان فتوا نیست

آبان ۳ام, ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۷ ب.ظ

آیت الله معصومی تهرانی در مصاحبه ای با دُرّ تی وی، دیدگاه خود را پیرامون برخی از احکام “فرا قانونی” Ùˆ تعیین مجازات اعدام Ùˆ مرگ برای اتهام هایی نظیر “ارتداد”بیان نمود. به گزارش خبرنگار عرفان حلقه ÙˆÛŒ تصریح کرد: هر گروه Ùˆ دسته ای برداشت های خود را زیر لوای اسلام ارائه Ùˆ بر […]