افزایش نگرانی ها از وضعیت پرونده محمدعلی طاهری

13177866_1320572267971653_4265941354247416818_n

به گزارش ‫«خبرنگار عرفان حلقه»‬، شنیده های موثق حاکی از آن است که‫ سعیدخلیلی‬، یکی از وکلای محمدعلی طاهری، از به جریان افتادن مجدد پرونده افساد فی الارض بنیانگذار طب های مکمل ‫‏فرادرمانی‬ و ‫‏سایمنتولوژی‬ خبر داده است.
ÙˆÛŒ از بازجویی مجدد محمدعلی طاهری Ùˆ ادعای بازپرس پرونده مبنی بر داشتن شاکی خصوصی برای دو اتهام “آسیب دیدگی از فرادرمانی” Ùˆ “عضویت در سازمان چریک های فدایی خلق” گفته است.

این در حالی است که ‫علیزاده طباطبایی‬، وکیل دیگر محمدعلی طاهری، احتمال صدور مجدد کیفرخواست اعدام را منتفی دانسته است.
طباطبایی با “شایعه” خواندن به جریان افتادن پرونده افساد فی الارض، صدور مجدد کیفرخواست اعدام Ùˆ ادامه بازداشت محمدعلی طاهری را مغایر با قانون آیین دادرسی Ùˆ قانون مجازات اسلامی دانست.

در این بین تشتت نظر وکلا موجب سردرگمی شاگردان محمدعلی طاهری و افزایش نگرانی ها در خصوص وضعیت فعلی پرونده محمدعلی طاهری شده است.

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،