افزایش نگرانی ها از وضعیت پرونده محمدعلی طاهری

13177866_1320572267971653_4265941354247416818_n

به گزارش ‫«خبرنگار عرفان حلقه»‬، شنیده های موثق حاکی از آن است کهسعیدخلیلی‬، یکی از وکلای محمدعلی طاهری، از به جریان افتادن مجدد پرونده افساد فی الارض بنیانگذار طب های مکمل ‫‏فرادرمانی‬ و ‫‏سایمنتولوژی‬ خبر داده است.
وی از بازجویی مجدد محمدعلی طاهری و ادعای بازپرس پرونده مبنی بر داشتن شاکی خصوصی برای دو اتهام “آسیب دیدگی از فرادرمانی” و “عضویت در سازمان چریک های فدایی خلق” گفته است.

این در حالی است که علیزاده طباطبایی‬، وکیل دیگر محمدعلی طاهری، احتمال صدور مجدد کیفرخواست اعدام را منتفی دانسته است.
طباطبایی با “شایعه” خواندن به جریان افتادن پرونده افساد فی الارض، صدور مجدد کیفرخواست اعدام و ادامه بازداشت محمدعلی طاهری را مغایر با قانون آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی دانست.

در این بین تشتت نظر وکلا موجب سردرگمی شاگردان محمدعلی طاهری و افزایش نگرانی ها در خصوص وضعیت فعلی پرونده محمدعلی طاهری شده است.