مهدی خزعلی: اگر امروز طاهری با حکم حکومتی آزاد شد خوشمان نیاید!

 

دکتر ‫مهدی خزعلی‬، مدیر انتشارات حیان Ùˆ دبیر Ú©Ù„ ‫جبهه آزادی‬، در روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۵ØŒ در گفتگویی با یک تلویزیون فارسی زبان، به تشریح نکات مبهم پرونده محمدعلی طاهری Ùˆ توصیف غرض ورزی های دستگاه قضایی در حق این اندیشمند زندانی پرداخت.
این فعال سیاسی با بیان اینکه «حکم حکومتی دور زدن قانون است» تاکید کرد که محمدعلی طاهری نیازی به عفو رهبری ندارد و پس از پایان دوره محکومیتش، با توجه به اینکه در حال حاضر محکومیت قطعی ندارد، باید آزاد شود.

به گزارش «خبرنگار عرفان حلقه»‬، مهدی خزعلی در پاسخ به این سوال Ú©Ù‡ Ú†Ù‡ دستانی پشت پرده است Ú©Ù‡ نام محمدعلی طاهری از لیست عفو رهبری بیرون کشیده Ù…ÛŒ شود گفت: « لیست عفو رهبری با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه Ø´Ú©Ù„ Ù…ÛŒ گیرد. از تمام زندان ها درخواست های عفو جمع آوری Ù…ÛŒ شود Ùˆ با توجه به دوره محکومیتی Ú©Ù‡ گذشته یا دلایل دیگر تصمیم گیری Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ فردی بیاید در لیست عفو ۲۲ بهمن، عید فطر Ùˆ … Ùˆ طبیعتا خروج از لیست هم توسط همان هایی است Ú©Ù‡ لیست را در ‫قوه قضاییه‬ درست Ù…ÛŒ کنند. »
ÙˆÛŒ ادامه داد: « باید ببینیم Ú†Ù‡ حساسیت هایی در قوه قضاییه است Ú©Ù‡ تحمل نکردند یک زندانی ‫‏عقیدتی‬ آزاد شود. ایشان Ú©Ù‡ با مجوز کلاس تشکیل Ù…ÛŒ داد Ùˆ بعد هم Ú©Ù‡ شما مخالفت کردید کلاس هایش را تعطیل کرد. این برخورد ها جای تعجب دارد. آقای ‏پیرعباسی‬ Ù…ÛŒ گوید ۱۰۰ نفر بیاورید Ú©Ù‡ از روش درمانی ایشان آسیب دیده باشند Ùˆ کسی پیدا نمی شود. یا وقتی پرونده به دیوان Ù…ÛŒ رود آقای ‏نیازی‬ Ù…ÛŒ گوید باید کسانی را بیاورید Ú©Ù‡ از روش درمانی ایشان طبق نظریه ‫پزشکی قانونی‬ آسیب دیده باشند Ùˆ شما هیچ ادله ای در این زمینه ندارید.»

خزعلی افزود: « حداکثرش این است که بگویید فرادرمانی موثر نیست. این روش درمانی نه دارو می دهد نه تیغ دارد نه تزریق و حتی دست به کسی نمی زند چطور می تواند آسیب زا باشد؟ چه چیزی را می خواهید محکوم کنید و کدام آثار را می خواهید در پزشکی قانونی ارائه دهید؟ باید آزمایش های پزشکی و ادله پزشکی قانونی بیاورید که در دست مخالفین آقای طاهری وجود ندارد. »

وی با اشاره به اینکه عده ای نگران آزاد شدن محمدعلی طاهری هستند تصریح کرد: « اساسا ایشان هنوز محکومیت قطعی ندارد. محکومیت قبلی تمام شده و محکومیت بعدی هم هنوز قطعی نیست. پس بازداشت موقت کرده اید برای چه ؟ آزاد کنید تا رسیدگی شود. »

محمدعلی طاهری نیازی به حکم حکومتی ندارد
مهدی خزعلی در خصوص پیشنهاد استفاده از ‫‏حکم حکومتی‬ برای آزادی محمدعلی طاهری اظهار داشت: « اساسا این Ø­Ú©Ù… حکومتی Ùˆ دور زدن قانون با Ø­Ú©Ù… حکومتی را بگذاریم کنار Ùˆ تایید نکنیم. حتی در انتخابات ۸۴ Ú©Ù‡ آقای دکتر ‫معین‬ با Ø­Ú©Ù… حکومتی تایید شدند، درست است رد صلاحیت غیرقانونی بود اما Ø­Ú©Ù… حکومتی یک بدعتی است Ú©Ù‡ ما نباید بپذیریم. »

وی ادامه داد: « آقای طاهری باید آزاد شود و حکم حکومتی نیاز ندارد. خلافی اتفاق افتاده و باید سریعا رفع شود و اساسا اگر حکم حکومتی به معنای زیر پا گذاشتن قانون باشد، ما با آن موافق نیستیم. وقتی انقلاب شد امام فرمودند ما انقلاب کردیم برای قانون و در برابر قانون پیامبر خدا با یک کارگر یکسان است. آیا هیچ وقت پیامبر یا علی (ع) یا بقیه ائمه در خلافت یا رهبری خود قانون را دور زدند؟ آیا هیچ وقت خودشان را در قانون استثنا کردند؟ یا اینکه بر خود سخت تر گرفتند؟ »

دکتر خزعلی تاکید کرد: « من معتقدم رهبری هم باید تابع قانون باشد. خوشمان نیاید که امروز اگر با حکم حکومتی معین تایید شد یا طاهری آزاد شد، بدانیم که فردا با حکم حکومتی لوایح دوقلو در مجلس می ره رو هوا ! و هر دوی اینها غلط است. »

در آموزه های طاهری، توهین به مقدسات ندیدم
مدیر ‫‏انتشارات حیان‬ با بیان اینکه محمدعلی طاهری ارائه دهنده یک اندیشه است Ùˆ اندیشه را نباید حبس کرد یادآور شد: « اولین خطا در مورد ایشان این است Ú©Ù‡ Ø­Ú©Ù… ۵ ساله اش به اتهام ‫توهین به مقدسات‬ بوده، من در کتاب های ایشان چنین مصداقی ندیدم. بسیاری از استنادات ایشان به قرآن کریم Ùˆ احادیث است. بنابر این کسی Ú©Ù‡ در درس هایش به قرآن استناد Ù…ÛŒ کند، اهانت به مقدسات نکرده است، من هم ندیدم. »

وی در خصوص مطالعات و تحقیقاتش در مباحث عرفان حلقه توضیح داد: « برای اینکه بدانم محمدعلی طاهری چه می گوید از بهترین شاگردان ایشان دعوت کردم تا کلاس هایی را به صورت خصوصی در همین جا برگزار کنند و می خواستم فقط تحقیقی کرده باشم. هم مباحث نظری را گذراندیم و از آنجایی که عرفان حلقه معتقد است بر عمل استوار است، مباحث عملی را هم گذراندیم.»

ردّ مال برای مال باخته است نه برای قوه قضاییه!
دبیرکل جبهه آزادی در خصوص پرداخت جریمه نقدی محمدعلی طاهری گفت: « ۹۰۶ میلیون تومانی Ú©Ù‡ جریمه نقدی ایشان شده را Ù…ÛŒ گویند رد مال است به دلیل تحصیل مال نامشروع از شهریه شاگردان، در صورتی Ú©Ù‡ رد مال باید به مال باخته (یعنی شاگردان) بازگردد اما نه تنها این طور نشده بلکه حتی این جریمه توسط ۷۰۰۰ نفر از همان شاگردان پرداخت شد. پس اگر هم به فکر شاگردان ایشان بودند Ú©Ù‡ شهریه نامشروع از آنها اخذ شده، فعلا Ú©Ù‡ همان مالباختگانی Ú©Ù‡ شما Ù…ÛŒ گویید باز هم آمده اند Ùˆ مال داده اند Ú©Ù‡ ایشان را از دست قوه قضاییه نجات بدهند. »

وی تاکید کرد: « حالا آن کسی که این مال را از این شاگردان گرفته و برده قوه قضاییه است و من فکر می کنم مصداق بارز کسب مال نامشروع همین پولی است که قوه قضاییه از این شاگردان گرفته است. »

این فعال سیاسی اخذ جریمه معادل دو برابر شهریه ای که شاگردان محمدعلی طاهری در کلاس های قانونی پرداخت کرده بودند، از آنها را مایه شرمساری نظام اسلامی دانست و گفت: « رد مال برای مال باخته است. مال را که برنگرداندید به کسانی که فکر می کردید مالباخته اند، دو برابر مالباخته تر هم شدند. آیا بس نیست؟ این باعث شرمساری نظام اسلامی است. »

آقای صلواتی تو خواب نباید داشته باشی!
دکتر خزعلی در خصوص تمدید قرار بازداشت موقت محمدعلی طاهری علی رغم پرداخت جریمه نقدی او گفت: « جالب است Ú©Ù‡ قاضی ‫‏صلواتی‬ Ù…ÛŒ گوید وقتی بازداشت موقت را تایید کرده است، از پرداخت جریمه رد مال بی اطلاع بوده است در صورتی Ú©Ù‡ وجه ۲ اردیبهشت واریز شده Ùˆ آقای صلواتی ۱۸ اردیبهشت بازداشت را تایید کرده است! طبیعتا وقتی وجه جریمه واریز Ù…ÛŒ شود، وکیل همان روز فیش واریزی را به دادگاه Ù…ÛŒ برد Ùˆ من فکر Ù…ÛŒ کنم قاضی ای Ú©Ù‡ این قدر بی خبر است حق قضاوت ندارد. »

وی تاکید کرد: « فرض کنیم آقای صلواتی در آن تاریخ از واریز وجه جریمه بی اطلاع بوده، حالا که خبر داری آزاد کن ! »

خزعلی خطاب به قاضی صلواتی افزود: « عزیز من! این آدم در زندان Ùˆ سلول انفرادی است Ùˆ شما آقای صلواتی باید بروید به انفرادی Ú©Ù‡ بفهمید معنای آن چیست Ùˆ بدترین شکنجه است Ú©Ù‡ آقای طاهری هم همه دوره زندانش را در سلول انفرادی بوده است. “خبر نداشتم” ØŸ! تو خواب نباید داشته باشی ! »

این پزشک با بیان اینکه “هنوز در استفاده از فرادرمانی محقق هستم Ùˆ نتیجه گیری خاصی نمی کنم ” اثر درمانی این طب مکمل را قابل بررسی Ùˆ تحقیق دانست Ùˆ گفت: « آقایان حسادت نکنند. اگر بحثی Ù…ÛŒ شود باید با آمار علمی باشد. فرادرمانی صرفا یک ادعاست . تمام ادعاهای بشری در ابتدا با انکار مواجه شده است Ùˆ صاحب ادعا را مجنون Ùˆ دیوانه دانسته اند حتی پیامبر خدا را. »

دکتر خزعلی در انتها خاطرنشان کرد: « اینکه هر ادعایی را در نطفه خفه کنیم خلاف عقل است. این ادعای Ú©ÙˆÚ†Ú©ÛŒ نیست. آقای طاهری ۱۵۰ هزار شاگرد دارد، ۴۶ هزار مستر دارد، باید در مورد آن تحقیق شود. »

 

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،