انعکاس خبر اعتصاب محمدعلی طاهری در سایت بالاترین

Mohamad_ali_taheri5بنا بر شنیده ها، استاد طاهری به دلیل عدم توجه بازجویان به نقد ۲۰۰ صفحه ای ایشان علیه کتاب «افسون حلقه» که در زندان تدوین کرده بودند، اعتصاب غذا کرده اند

https://balatarin.com/permlink/2013/1/3/3232331