طباطبایی: وجه ردّ مال محمدعلی طاهری پرداخت شده / بازداشت غیر منصفانه کافی است

علیزاده2

محمودعلیزاده طباطبایی‬، در یادداشتی بر صفحه فیس بوک خود از پرداخت کل مبلغ جریمه نقدی محمدعلی طاهری، در روز یکم اردیبهشت، به حساب دادگستری تهران خبر داد. وی ادامه بازداشت موکلش را غیرقانونی، غیر شرعی و غیر منصفانه دانست.

به گزارش «خبرنگار عرفان حلقه»، این وکیل دادگستری نوشت: « امروز يكم ارديبهشت سال ٩٥ كل مبلغ جريمه (ردّ مال) موضوع حكم صادره سال٩٠ موكلم آقاى محمدعلى طاهرى به حساب دادگسترى واريز شد. آنگونه كه پيشتر بيان شده بود، هرچند حكم صادر ناعادلانه و خارج از ضوابط شرعى و قانونى بوده است، دليل واريز وجه، براى جلوگيرى از ادامه بازداشت موقت ايشان پس از حدود شش سال حبس كه اكثرا در انفرادى نيز بوده است، مى باشد زيرا بازپرس و قاضى محترم رسيدگى كننده، شفاها عمده دليل تمديد قرار را عدم پرداخت جريمه عنوان نمودند.»

وی با غیرمنصفانه خواندن ادامه بازداشت این اندیشمند ایرانی افزود: « اينجانب و همكارانم حسب وظيفه قانونى تقاضاى اعمال ماده١٣٤ ق. م. ا. را از دادگاه تجديدنظر تسليم نموده ايم و منتظر پذيرش آن از ناحيه دادگاه مى باشيم، ليكن براى جلوگيرى از ادامه غيرمنصفانه بازداشت موكلمان و تسريع در تبديل قرار بازداشت، وجه مذكور واريز شد تا رسيد آن به ضميمه لايحه اى به مرجع قضائى تقديم گردد.»

علیزاده پیش از این نیز در مصاحبه با روزنامه ‏شرق‬ و ‫باشگاه خبرنگاران جوان‬، با بیان اینکه دلیل موجهی برای ادامه بازداشت محمدعلی طاهری‬ وجود ندارد، ضمن اشاره به بهانه تراشی ها برای تمدید قرار بازداشت موکلش، این قبیل اعمال دستگاه قضایی را غیرقانونی خوانده بود.

با این حال این وکیل از پرداخت تمام و کمال جریمه نقدی بنیان گذار طب های مکمل ‫فرادرمانی‬ و ‫سایمنتولوژی‬، برای جلوگیری از ادامه بهانه تراشی های بازپرس پرونده (حسینی) خبر داد.

منبع

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،