بازداشت ۶ تن از شاگردان عرفان حلقه در مشهد

صبح روز گذشته «احسان حدادی» به همراه ۵ تن از شاگردان عرفان حلقه در شهر مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش «خبرنگار عرفان حلقه»، «احسان حدادی» به همراه ۵ تن از شاگردان عرفان حلقه صبح روز سه‌شنبه Û´ مهرماه ١٣٩۶ ØŒ در هجوم نیروهای امنیتی به یک منزل مسکونی بازداشت شدند. نهادی Ú©Ù‡ اقدام به بازداشت این افراد کرده «پلیس امنیت» معرفی شده است.

یک منبع نزدیک به افراد بازداشت شده در این رابطه به خبرنگار عرفان حلقه گفت: « دیروز صبح ۶ نفر از اعضای عرفان حلقه در یک منزل مسکونی حضور داشتند که ماموران زنگ درب را می‌زنند. وقتی صاحب‌خانه از چشمی به بیرون نگاه می‌کند کسی را پشت درب نمی‌بیند، اما به محض اینکه برای اطمینان درب را باز می‌کند ماموران ناگهان وارد می شوند. این افراد که خود را پلیس امنیت معرفی کردند گفتند حکم ورود به منزل دارند اما این حکم را به ساکنان منزل نشان ندادند.»

این منبع مطلع افزود: «افراد بازداشت شده به ساختمان پلیس امنیت در خیابان پیروزی مشهد منتقل شده و شب گذشته را در بازداشتگاه گذراندند. نهایتا امروز صبح به جز احسان حدادی بقیه را  آزاد کردند.»

به گفته منابع نزدیک به «احسان حدادی»، وی همچنان در بازداشتگاه پلیس امنیت به سر می‌برد و قرار وثیقه ۵٠ میلیون تومانی برای آزادی مشروط او صادر شده است.

«احسان حدادی» پیش‌تر به اتفاق ٣١ تن دیگر از شاگردان محمدعلی طاهری در قالب «کمپین کوچ به زندان اوین» در تاریخ ٢٣ آذرماه ١٣٩۵ خود را به زندان اوین تحویل داده بود.

لازم به یادآوری است، ۴١ عضو «کمپین کوچ به زندان اوین» در قالب سه گروه ٣٢، ۵ و ۴ نفره به ترتیب در روزهای ٢٣، ٢۵ و ٢٧ آذرماه ١٣٩۵ خود را به زندان اوین معرفی کرده بودند که سرانجام ٣۴ تن از این افراد پس از سه هفته حبس، روز سه شنبه ١۴ دی‌ماه ١٣٩۵ از زندان‌های تهران بزرگ (فشافویه) و قرچک (ندامتگاه زنان شهر ری) آزاد شدند.
این ٣۴ تن که «احسان حدادی» هم در میان آنها بوده است روز دوشنبه ١٣ دی‌ماه ١٣٩۵ در دادسرای قدس تهران به اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «اقدام علیه امنیتی ملی» به دو سال حبس تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بودند.