بازداشت مجدد «سعید اردشیر» از مربیان عرفان حلقه

«سعید اردشیر» از شاگردان محمدعلی طاهری که پیش‌تر در دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس محکوم شده و پس از اتمام یک سوم دوره محکومیت خود در آزادی مشروط به سر می‌بُرد، روز دوشنبه هفته گذشته در فرودگاه امام خمینی مجددا بازداشت شد.

به گزارش «خبرنگار عرفان حلقه»، «سعید اردشیر» روز دوشنبه ٢٧ شهرویورماه ١٣٩۶ هنگام بازگشت از سفر کانادا در فرودگاه امام بازداشت و دو روز بعد، چهارشنبه ٢٩ شهریورماه، به زندان اوین منتقل شده است.
از علت این بازداشت، اتهام‌های وارد شده به «سعید اردشیر» و هویت نهادی که اقدام به بازداشت این مربی عرفان حلقه کرده اطلاعی در دست نیست.

گفته شده: «سعید اردشیر پس از آزادی تنها مشغول بازسازی فعالیت اقتصادی خود و ساخت کارخانه تخریب شده اش بوده و در این مدت فعالیتی برای عرفان حلقه نداشت برای همین علت بازداشت او روشن نیست.»

«سعید اردشیر» ابتدا در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود. او یک سال بعد در تاریخ ٢١ مردادماه ١٣٩٢ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست «محمد مقیسه» به اتهام «توهین به مقدسات از طریق فعالیت در فرقه ضاله عرفان کیهانی» به ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «حصول مال نامشروع از طریق تکثیر و توزیع آثار عرفان کیهانی» و «دخالت در امور پزشکی» در مجموع به پرداخت ۳۶۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

دادگاه تجدید نظر این شاگرد محمدعلی طاهری در تاریخ ٢۵ مردادماه ١٣٩٣ تشکیل شده و حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد.

«سعید اردشیر» سرانجام روز یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۴ هنگام نصب یکی از بنرهای مرتبط با مطالبه آزادی محمدعلی طاهری در یکی از اتوبان‌های تهران بازداشت و با قطعی شدن حکم پیشین وی، به زندان رجائی شهر کرج منتقل شد.

وی چند ماه بعد در حالی که دوره محکومیت خود را سپری می‌کرد، با پرونده سازی مجدد در دادگاهی که اواخر دی‌ماه ١٣٩۴ برگزار شد به اتهام «تشویش اذهان عمومی»، به شش ماه حبس تعزیری مازاد بر محکومیت پیشین خود محکوم شد.

«سعید اردشیر» نهایتا پس از گذراندن یک سوم دوره محکومیت خود و پرداخت جریمه نقدی، روز پنجشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۵ به‌صورت مشروط از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.