نسرین ستوده: حکم اعدام محمدعلی طاهری به خاطر اندیشه او صادر شده است

نسرین ستوده که اخیرا به گروه وکلای محمدعلی طاهری پیوسته در یادداشتی بر صفحه فیس‌بوک خود به بیان یکی از مهم‌ترین اشکالات حقوقی و شکلی حکم صادر شده برای محمدعلی طاهری پرداخت: «صدور حکم اعدام به دلیل اندیشه».

به گزارش «خبرنگار عرفان حلقه»، نسرین ستوده شامگاه چهارشنبه ۲۹ شهریورماه در یادداشتی در رابطه با Ø­Ú©Ù… اعدام محمدعلی طاهری تصریح کرده: «سراسر Ø­Ú©Ù… صادره از دادگاه انقلاب Ú©Ù‡ ایشان را به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم کرده است، مکررا به عقاید ایشان استناد نموده است. جدا از ایرادات حقوقی متعددی Ú©Ù‡ بر چنین Ø­Ú©Ù…ÛŒ وارد است، اولین Ùˆ مهم ترین ایراد این Ø­Ú©Ù… اعدام به خاطر اندیشه ÛŒ ایشان است.»

ÙˆÛŒ با اشاره به بخشی از Ø­Ú©Ù… صادر شده در دادگاه انقلاب آن را مصداق صدور Ø­Ú©Ù… اعدام به دلیل اندیشه دانست: «بخشی از Ø­Ú©Ù… صادره از سوی دادگاه انقلاب Ú©Ù‡ ایشان را به اعدام محکوم کرده است، به این شرح است: …از طرف دیگر مجموعه عوامل حکایت از گستردگی فعالیت متهم در سراسر کشور بوده (داشته) …متهم بدون اطلاعات Ùˆ تحصیلات حوزوی Ùˆ مذهبی Ùˆ دینی اقدام به تشکیل کلاس های متعدد با موضوع خداشناسی Ùˆ معرفت Ùˆ. فرادرمانی بوده (کرده) Ùˆ با ملاحظه ÛŒ متن سخنرانی Ùˆ کتب مذکور، پوچ بودن عقاید Ùˆ همچنین تشکیک در موضوعات دینی Ùˆ مذهبی محرز است Ùˆ تمسخر احکام دینی از سوی مدعوین Ùˆ حاضرین نشان Ù…ÛŒ دهد مطالب ارائه شده بدون مدرک Ùˆ بدون سند بیان شده Ùˆ نه تنها اطلاعات عمومی آنان افزوده نشده بلکه به اختلافات Ùˆ اختلال در عقاید مذهبی Ùˆ احکام منجر گردیده است….عملکرد متهم مسیر عادی Ùˆ اخلاقی جامعه را برهم زده Ùˆ نظم عمومی را با اختلال شدید مواجه ساخته Ùˆ موجب انحراف Ùˆ گمراهی عقیدتی ده ها هزار نفر از مردم شده است….»

نسرین ستوده تاکید کرد: «بیش از هر زمان دیگری بر این اعتقادم که آقای محمدعلی طاهری مطلقا بی گناه است و از برای اندیشه اش محکوم به چنین مجازات ناعادلانه ای شده است.»

این فعال حقوق بشر با بیان اینکه «پرونده های هولناک ساخته Ù…ÛŒ شود تا شنونده از درک واقعیت عاجز بماند Ùˆ از قضاوت در مورد آن دست بشوید» ادامه داد: «این داستان این روزهای دستگاه قضایی است. در پرونده ÛŒ آقای طاهری Ú©Ù‡ در Ø·ÛŒ ۶ سال تدارک دیده شده است، ۶ اتهام سنگین مستوجب مرگ گنجانده شده بود. اتهام ارتباط نامشروع با زنی متاهل، اقدام به ترور مسلحانه، عضویت در گروه چریک های فدایی خلق( محاربه)ØŒ ارتداد، سب النبی Ùˆ افساد فی الارض.»

وی خاطرنشان کرد: «ایشان در طی دفاعیاتی طاقت فرسا از تک تک این اتهامات تبرئه شده است، روندی که خود ناعادلانه بوده است. اما آنچه که اکنون به دلیل آن به اعدام محکوم شده است، افساد فی الارض است که با تاکید بسیار در دیوان عالی کشور از آن تبرئه شده است. دیوان عالی کشور چنین اظهار نظر کرد که عمل ایشان نه قابل تطبیق با قانون جدید است نه قانون قدیم و نه نیازی به اخذ فتوای دینی در این خصوص بوده است. چرا گذر فرشته ی عدالت به زندان های ایران نمی افتد؟ »

منبع