حکم اعدام برای درمان افسردگی!

ابراهیم نبوی–هرچه فکر می‌کنم Ú©Ù‡ چطوری است Ú©Ù‡ یک نظام قضایی، گیریم بی‌شعور، گیریم غیرمنصف، گیریم فاسد، ولی در هیچ کدام از این حالات اصلا نمی‌توانم بفهمم Ú©Ù‡ چطوری می‌شود Ø­Ú©Ù… اعدام محمدعلی طاهری را داد. فرض کنیم در بدترین حالت همه اتهاماتی Ú©Ù‡ به او زدند درست باشد. مثلا کلاهبرداری کرده باشد. در کجای دنیا کلاهبردار را اعدام می‌کنند؟ آن هم در سیستم قضایی Ú©Ù‡ نصف قاضی‌های آن رسما کلاهبردار هستند. یا فرض کنیم Ú©Ù‡ ایشان دست زنان مریض را توی دستش می‌گرفته. اعدام؟ یا می‌گویند مریضش خودکشی کرده. ایشان کار درمانی می‌کرده Ùˆ طبیعتا اغلب کسانی Ú©Ù‡ پیش او می‌رفتند دچار افسردگی Ùˆ از این جور مشکلات بودند Ùˆ تعدادی‌شان خوب شدند، یکی دو نفر هم به فرض هم خوب نشدند Ùˆ خودکشی کردند، به جای اینکه بخاطر آن تعدادی Ú©Ù‡ حال‌شان خوب شده از او قدردانی کنیم Ú©Ù‡ نباید او را اعدام کنند.

یکی دیگر می‌گوید محمد علی طاهری در جلساتش جن‌گیری می‌کرده. اصلا به فرض که جن گیری می‌کرده، مگر این کار جرم است؟ توی همین قم بیست سال قبل روز تولد زعفرجنی را بعضی از علما جشن گرفتند و کلهم به این چیزها اعتقاد دارند. اصلا گیریم جن گرفته، مگر جن گیری جرم است؟ یک فیلمی هم منتشر کردند که شبیه جنگیری است. زنی جیغ می‌زند و محمد علی طاهری هم خیلی تمیز سر زن را گرفته و یکی دعا می‌خواند. اصلا فرض کن همه اینها همان است که شما می‌گویی. اولا اینها جرم نیست، دوما مجازاتش نهایتا تعطیل کلاس است. اعدام؟ لامصب اعدام خیلی زیاد است. آدم می‌میرد. می‌فهمی؟ به نظرم هیچ کدام از اینها نیست. حدس می‌زنم در حکم اعدام او این موارد آمده باشد.

یک، سد معبر جلوی دکان علمای اعلام

دو، نداشتن جواز کسب فروش معنویت از جامعه مندرسین حوزه علمیه قم.

سه، انجام دادن کارهای روحانیون به شکلی شیک و تروتمیز و بدون بوی جوراب و گند و کثافت و سینه زنی و قمه زنی و کودک نوازی.

چهار، دزدی مشتری دکان دین فروشی علما بدون هماهنگی کافی و بدون داشتن لباس فروشندگی خداوند.

به نظرم همین موارد بوده. به هر حال حکم اعدام او را صادر کردند و بخاطر علاقه ویژه‌ای که قوه قضائیه برای به گند کشیدن خودش دارد، فعلا همه دنیا به این حکم اعتراض کردند. وزارت خارجه آمریکا هم خواستار لغو اعدام محمد علی طاهری شده است. محسنی اژه‌ای در آخرین گفتگوی مطبوعاتی اعلام کرده که حکم اعدام طاهری تایید شده و فعلا اگر کسی اعتراض دارد بکند که رسیدگی نمی‌کنیم.

منبع