همزمان با سخنرانی روحانی صورت می‌گیرد: تجمع مقابل سازمان ملل در اعتراض به حکم اعدام محمدعلی طاهری


خانواده محمدعلی طاهری با انتشار بیانیه‌ای، از «تمامی آزاداندیشان» دعوت کرده تا همزمان با سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۳۹۶ØŒ در مقابل مقر این سازمان در شهر نیویورک، در اعتراض به صدور Ø­Ú©Ù… اعدام برای محمدعلی طاهری، دست به تجمع بزنند.

به گزارش «خبرنگار عرفان حلقه»، متن بیانیه خانواده محمدعلی طاهری Ú©Ù‡ روز دوشنبه ۲۰ شهریورماه ۱۳۹۶ منتشر شده به شرح زیر است:

به آگاهى دوستان و همراهان عزيز ميرسانيم كه در روز بيستم سپتامبر هنگام سحنرانى آقاى روحانى در مجمع عمومئ سازمان ملل متحد به نشانه اعتراض به حكم صادره براى استاد محمد على طاهرى،آموزگار معنوى و معلم عشق و دوستى ، در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر نيويورك حضور خواهيم يافت و از تمامى آزاد انديشان با هر نوع تفكر و عقيده اى دعوت ميكنيم با شركت در اين گردهم آيى آرام ، براى آزادى ونجات جان يك انديشمند ايرانى ، با ما همگام و همصدا شوند.
اى كه دستت ميرسد كارى بكن
پيش از آن كز تو نيايد هيچ كار
خانواده محمد على طاهرى