وزارت امور خارجه امریکا صدور حکم اعدام محمدعلی طاهری را محکوم کرد

وزارت امور خارجه امریکا با انتشار بیانیه‌ای ضمن اظهار «نگرانی عمیق» از صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری، وارد کردن اتهام راه‌اندازی فرقه و افساد فی الارض را مغایر با تعهدات بین المللی ایران در مورد آزادی عقیده و دین دانست.

به گزارش «خبرنگار عرفان حلقه»، متن این بیانیه Ú©Ù‡ روز جمعه Û±Û° شهریورماه Ù¡Û³Ù©Û¶ (برابر با یکم سپتامبر ۲۰۱۷) روی سایت رسمی وزارت امور خارجه امریکا انتشار یافته به شرح زیر است:

محکومیت محمدعلی طاهری به اعدام در ایران
ما عمیقا نگران گزارشهایی هستیم در مورد اینکه یک دادگاه ایرانی محمدعلی طاهری، بنیانگذار یک جنبش معنوی ایرانی، را به اعدام محکوم کرده است. اتهام راه اندازی یک فرقه مذهبی و “اشاعه فساد فی الارض” در تضاد با تعهدات بین المللی ایران به احترام به آزادی های عقیده و دین و باور و تضمین آنها، و اعمال مجازات اعدام “تنها برای جرایم بسیار جدی” است. ما همچنین عمیقا نگران گزارشهایی در مورد این هستیم که برخی از پیروان طاهری به اتهامات مشابه غیر قابل قبول بازداشت شده اند.

ما از حکومت ایران می خواهیم تا هر گام ضروری را برای بازگرداندن محکومیت و مجازات اعدام طاهری بردارد. ما صدای خود را به صدای آنها که از ایران می خواهند تا تعهداتش را بر اساس قوانین ایرانی و بین المللی اجرا کند و اطمینان حاصل کند از اینکه حقوق بشر همه افراد در ایران محترم و تضمین شده هستند، ملحق می کنیم.