اعدام افراد به جرم اعتقاد و تبلیغ یک عقیده دوچندان محکوم و غیر منطقی است

یادداشتی از مانا نیستانی–وکیل محمدعلی طاهری موسس عرفان حلقه اعلام کرد Ú©Ù‡ Ø­Ú©Ù… اعدام موکلش صادر شده است.

من با مجازات اعدام به طور کلی مخالفم و دلایل خودم را هم دارم، اما اعدام افراد به جرم اعتقاد و تبلیغ یک عقیده دوچندان محکوم و غیر منطقی است. به نظر من افراد باید حق داشته باشند تا معتقد به هر شکلی از متافیزیک و معنویات باشند تا جایی که اعتقادات و تعالیم شان پا روی حقوق و آزادی های فردی زن و مرد و کودک و دگراندیشان و سایر افراد جامعه و ناباوران نگذارد، ایضا ایجاد نفرت و خشونت و تبعیض بین باورمند و ناباور هم نکند.

با توجه به شرط فوق، یک مسیحی، مسلمان، صوفی، بهایی، یهودی، بودایی Ùˆ … باید آزادی عقیده Ùˆ بیان Ùˆ عبادت داشته باشد تا من کارتونیست هم بتوانم با خیال راحت سربه سر هرکدامشان بگذارم Ùˆ بی منطقی ها Ùˆ سوتی هایشان را به سخره بگیرم. اما وقتی داعیان طرفداری از یک یک عقیده ØŒ طرفداران عقیده Ùˆ باور دیگری را سرکوب Ùˆ محکوم به “مرگ” Ù…ÛŒ کنند تا مبادا برای دکان دونبشی Ú©Ù‡ باز کرده اند رقیبی پیدا بشود، الویت من Ù…ÛŒ شود دفاع از حق زیستن Ùˆ باورمندی گروه مظلوم، ولو به اعتقادی سست.

اگر آقای طاهری Ù€ بر فرض Ù€ حق کسی را خورده، کلاهبرداری کرده یا با ترویج دروغ کسی را سرکیسه کرده باید بشیوه ای عادلانه محاکمه، به موارد رسیدگی Ùˆ بابت جرمی واقعی Ù€ نه پرونده سازی Ù€ محکوم Ùˆ تنبیه شود Ú©Ù‡ مسلما آن تنبیه هم اعدام نخواهد بود وگرنه با صدور چنین احکام بی پایه Ùˆ بگیر Ùˆ ببند طرفداران یک عقیده، آن مسلک در جایگاه “مظلوم” قرار خواهد گرفت Ùˆ اولویت هر آزاداندیشی طبیعتا رفع ظلم خواهد شد.

در چنین فضایی ناخودآگاه نقد تفکر آن مسلک Ù…ÛŒ رود در حاشیه یا حتی به Ú©Ù„ کنار گذاشته Ù…ÛŒ شود چرا Ú©Ù‡ هر نقد یا شوخی انگار مساوی با همراهی با سرکوبگر یا لگد زدن به گروه زندانی Ùˆ اعدامی خواهد بود. در واقع مسلک مظلوم به لطف دشمنان افراطیش در طولانی مدت سپر دفاعی پیدا کرده نقد Ùˆ شوخی با آن تبدیل به “تابو”ÛŒ نه فقط باورمندان آن مسلک، Ú©Ù‡ حتی آزاداندیشانی خواهد شد Ú©Ù‡ وظیفه شان تابوشکنی Ùˆ روشنگری است. این فضا، به ضرر اندیشمندی Ùˆ فرهنگ بشری است.

منبع: کانال تلگرام نویسنده