سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان خواهان لغو اعدام محمد علی طاهری شد

شورای مدیریت سازمان حقوق بشر کوردستان کە مرکز آن در شهر سنە شرق کوردستان می باشد، با صدور بیانیەای خواهان لغو حکم اعدام محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقە شد و آن را مغایر با اصول زیربنایی حقوق بشر دانست.

به گزارش «خبرنگار عرفان حلقه»، متن کامل این بیانیە کە نسخەای از آن روز دوشنبه ۶شهریورماه ۱۳۹۶ بە «باس نیوز» رسیدە به شرح زیر است:

براساس خبر منتشره در رسانه‌های خبری، دادگاه انقلاب اسلامی تهران، محمدعلی طاهری را به اعدام محکوم کرده است. آقای طاهری مدیر موسسه عرفان حلقه است که از شش سال پیش به اتهام عقیدتی مذهبی در زندان به سر می‌برد. بنا بر بیانیه سازمان عفو بین الملل، نامبرده به افساد فی الارض متهم شده و برخی رسانه‌ها نیز به نقل از مقامات قضایی و دادستانی تهران، اتهام وی را فعالیت در حوزه‌های فکری و تزهای غیر مجاز اعلام کرده‌اند.

محمدعلی طاهری در سال ۱۳۸۹ به پنج سال زندان مرتبط با فعالیت‌هایش محکوم شده بود که حبس وی در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسیده بود، با ‌این حال وی در سال ۶ گذشته همچنان در بازداشت و در حبس انفرادی نگه داشته شده است.

شورای مدیریت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان محکومیت، حبس و صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری به اتهام فعالیت در حوزه‌های فکری و عقیدتی و یا داشتن باور متفاوت، را مغایر با اصول زیربنایی حقوق بشر، مفاد حقوق قانونی و حقوق واضحه شهروندی می‌داند.

این سازمان از دولت و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد با الغای حکم محکومیت اعدام آقای محمدعلی طاهری، اقدامات مقتضی و فوری برای رفع اتهام از این زندانی عقیدتی و آزادی ایشان به عمل آورند.

۶شهریورماه ۱۳۹۶ /۲۸ اگوست ۲۰۱۷
شورای مدیریت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان