شکایت محمدعلی طاهری به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه

«محمدعلی طاهری»، بنیانگذار زندانی «عرفان حلقه» که از اردیبهشت ٩٠ در سلول انفرادی بند دو-الف زندان اوین به سر می برد، روز شنبه ٣ تیرماه ١٣٩۶ شکایتی را علیه «کارشناسان پرونده»اش به دلیل آنچه که «شگردهای غیرقانونی، غیرشرعی و نامتعارف قوه قضاییه و کارشناس امنیتی پرونده» خوانده، خطاب به «حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» نگاشته است.

به گزارش «خبرنگار عرفان حلقه»، شکایت محمدعلی طاهری علیه «کارشناسان امنیتی پرونده» در سه صفحه و در تاریخ ٣ تیرماه ١٣٩۶ تنظیم شده است. بنیانگذار عرفان حلقه در متن این شکواییه که روز چهارشنبه ٢١ تیرماه ١٣٩۶ در فضای مجازی منتشر شده، با برشمردن اقدامات غیرقانونی کارشناسان (بازجوهای) پرونده‌اش در طول قریب به ٧ سال گذشته، خواستار رسیدگی مراجع قانونی به این اعمال به گفته او «بی سابقه در امر قضاوت» شده است.

این زندانی عقیدتی اقدامات غیرقانونی «کارشناسان امنیتی» را شامل Ûµ دسته Ú©Ù„ÛŒ Ù…ÛŒ داند: «١-استفاده از برچسب های مجعول، موهوم، کذب Ùˆ ناروا Ùˆ عناوین مجرمانه قبل از اثبات در دادگاه»، «٢-ارائه استفتای متقلبانه به نام اینجانب با طرح فرضیات کذب »، «۳-نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، ترور شخصیتی، مدرک سازی، سندسازی Ùˆ …از طریق چاپ Ùˆ انتشار ده‌ها جلد کتاب، مجله، صدها مقاله با ارائه مطالب کذب، جعلی، تحریف شده Ùˆ … تهیه Ùˆ ساخت چندین فیلم Ùˆ کلیپ Ùˆ پخش آنها از رسانه ملی Ùˆ سایر رسانه‌ها »، «۴-مدرک سازی، نشر اکاذیب Ùˆ ترور شخصیتی از طریق انتشار مطالب کذب Ùˆ موهومی Ú©Ù‡ به طور عمده در کیفرخواست مطرح شده در قالب انتشار یک جلد کتاب (به نام حلقه اسارت)»، «۵-دخل Ùˆ تصرف در دفاعیات Ùˆ… ».

بنیانگذار «عرفان حلقه» در متن این شکوائیه، ادعای استناد كتاب «حلقه اسارت» به مصاحبه خبرنگاران «خبرگزارى رسا» با خود را کذب خوانده و تصریح می‌کند:«هيچ خبرنگارى در خلال اين سال ها، هرگز با من مصاحبه نكرده است و كارشناس (امنيتى) پرونده بعنوان مطلع كه در نتيجه با اين شگرد مزورانه، مطالب و ادعاهاى دروغين و افتراآميز مطرح شده در كيفرخواست به اضافه مطالب خلاف واقع وكذب ديگر را در اين كتاب گنجانيده و بعنوان يك كار تحقيقاتى كارشناسى مستند شده، ضمن نشر اكاذيب و ترور شخصيتى اينجانب در افكار عمومى، مدرك و سند سازى نموده و ضميمه پرونده كرده اند تا پرونده مُدلل و مستند به دلايل و مدارك به نظر بيايد.»

وی با بیان اینکه «اقدامات فوق در شرایطی صورت گرفته که هیچ گونه امکانی برای دفاع در قبال اعمال مجرمانه فوق به اینجانب داده نشده است» می‌گوید: «کلیه موارد و اقدامات فوق، بعنوان مدارک مستند کارشناسی شده و تحقیقاتی، ضمیمه پرونده شده‌اند که در واقع استنادات و مدارک اثباتی کیفرخواست محسوب می‌شوند، درحالی‌که خود این مدارک بظاهر مستند در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده و متأسفانه دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده نیز بدون توجه به این موضوع تا کنون این اسناد و مدارک مجعول و ساختگی را پذیرش و ضمیمه نموده است.»

متن کامل شکواییه «محمدعلی طاهری» خطاب به «حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» را در ادامه می‌خوانید:

بسمه تعالي

حفاظت اطلاعات محترم قوه قضائيه
با سلام و نثار دعاي خير

احتراماً بدينوسيله شكوائيه خود را نسبت به شگرد غير قانوني، غير شرعي و نامتعارفي كه در قوه قضائيه نسب به پرونده‌هايي كه مدارك معتبر و مؤثري عليه متهمين سياسي _ امنيتي _ عقيدتي وجود ندارد، اما كارشناسان امنيتي پرونده (كه خود نيز پديده‌اي نوظهور، شگرف و بي‌سابقه در امر مسائل امنيتي و دستگاه‌هاي قضايي در دنيا مي باشد) به عللي محرمانه محكوم شدن متهم براي آنها اهميت دارد، بكار برده مي شود؛ تقديم مي‌دارد.

اين شگرد توسط نهادهاي امنيتي به طور همزمان توسط دو گروه پيگيري ميشود. گروه اول از كارشناسان امنيتي با زدن برچسب‌هاي سياسي _ امنيتي Ùˆ عناوين مجرمانه، اقدام به ارائه گزاراش‌های خلاف واقع در این رابطه به مراجع قانونی (در مورد من مانند: ارتباط با بیگانگان، عضویت در سازمان مارکسیستی چریک‌های فدائی خلق، داشتن افکار انحرافی مارکسیستی، ترور، تهدید Ùˆ …) با استفاده از برچسب‌های مجعول «سرکرده فرقه» Ùˆ «تشکیل فرقه ضاله» Ùˆ اخذ استعلام‌های سفارشی از حراست (نهادها، ارگان‌ها، وزراتخانه‌ها، سازمان‌ها Ùˆ …) با هر متن دلخواه Ùˆ مطلوب Ùˆ متناسب با نوع اتهام پرونده اولیه را آماده Ù…ÛŒ کنند Ùˆ بوسیله آن اقدم به دستگیری Ùˆ بازداشت سوژه مورد نظر می‌نمایند. در خلال این فعالیت Ùˆ مقدمه‌چینی‌ها گروه دوم امنیتی Ú©Ù‡ به ظاهر تشکلات مردم نهادی هستند Ú©Ù‡ بصورت موسسات، انجمن‌ها، NGO ها Ùˆ …فعالیت می‌کنند Ùˆ اینگونه وانمود می‌کنند Ú©Ù‡ هیچگونه جانبداری خاصی نداشته Ùˆ مستقل می‌باشند Ùˆ فقط بنا به تمایلات شخصی مایل هستند در جهت خیر Ùˆ صلاح جامعه حرکت کنند ولی در باطن اهداف سیاسی _ امنیتی نهاد متبوع خود را دنبال Ùˆ پیاده Ù…ÛŒ کنند Ú©Ù‡ بطور عمده جا انداختن همان برچسب‌های سیاسی _ امنیتی _ عقیدتی _ فرهنگی Ùˆ … است Ú©Ù‡ به اشخاص، جمعیت‌ها Ùˆ جریان‌های مختلف چسبانده‌اند.

خط مشی کارشناسان امنیتی Ùˆ این گروه Ú©Ù‡ با یکدیگر به صورت موازی کار می‌کنند بر این اساس Ùˆ تفکر است Ú©Ù‡ چون در حال جنگ با جبهه کفر Ùˆ نفاق هستند Ùˆ دشمنان برای پیشبرد اهدافشان توطئه Ùˆ نیرنگ می‌کنند، از اینرو آنها نیز از مراجع تقلید فتوا گرفته‌اند Ú©Ù‡ می‌توانند متقابلاً متوسل به خدعه، دسیسه، دروغ Ùˆ … در قبال هر فرد، گروه، جمعیت یا جریانی Ú©Ù‡ تصور کنند در جهت اهداف مورد نظر مملکت Ùˆ مصلحت نظام نباشد، شده Ùˆ پایبند اصول اخلاقی Ùˆ … نباشند.

در قانون جدید هم به این تشکلات امنیتی بظاهر مردم‌نهاد، جایگاه قانونی ویژه‌ای داده شده، بطوریکه Ù…ÛŒ توانند رأساً بعنوان شاکی خصوصی، متخصصین Ùˆ کارشناسان هر رشته مورد نیاز (بستگی به نوع تهاجم Ùˆ هجمه علیه سوژه‌های تعریف شده) مورد قبول قوه قضائیه Ùˆ … علیه افراد، جمعیت‌ها، جریان‌ها Ùˆ … (سیاسی _ امنیتی _ عقیدتی Ùˆ …) اعلام شکایت Ùˆ جرم نموده، کیفرخواست تنظیم Ùˆ صادر کرده، اقدام به بازجویی نموده، در جلسات دادگاه حاضر Ùˆ سوال طرح نموده Ùˆ قضاوت کنند Ùˆ در نهایت Ø­Ú©Ù… مورد نظر خود را به قاضی دادگاه (بطور عمده دادگاه‌های انقلاب) سفارش دهند Ùˆ قضات دادگاه‌ها نیز موظف به ترتیب اثر دادن به خواسته‌های آنها نیز می‌باشند (طبق نوار لو رفته Ùˆ افشا شده آقای محمودرضا قاسمی نماینده Ùˆ سخنگوی کارشناسان امنیتی ثارالله).

در حقیقت، نهادی امنیتی، بخشی از فعالیت‌های پلیسی _ امنیتی خود را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند (البته در باطن همه افراد مامورین آموزش‌دیده امنیتی هستند). این تشکلات Ú©Ù‡ توسط کارشناسان مجرب امنیتی (با تخصص جنگ روانی، ترور شخصیتی Ùˆ …) اداره Ù…ÛŒ شوند، بطور عمده از افراد جوان Ú©Ù‡ در کسوت روحانی هستند Ùˆ از قیافه Ùˆ بیان خوب Ùˆ خوش‌برخورد انتخاب شده Ùˆ صورت خود را بخوبی آرایش Ù…ÛŒ کنند (ریش Ùˆ سبیل خط Ú©Ø´ÛŒ شده Ùˆ زیر ابروی درست شده – مانند: حجت الاسلام Ùˆ المسلمین حمیدرضا مظاهری سیف) تا بتوانند خود را روحانی Ùˆ روشنفکر امروزی Ùˆ متجدد (نه روحانی سنتی) Ùˆ مردمی Ùˆ اهل مباحث روشنفکرانه نشان داده Ùˆ بنحو بهتری با نسل جوان Ùˆ تحصیلکرده جامعه ارتباط برقرار کرده Ùˆ ترفندهای مورد نظر خود را پیاده Ùˆ بر علیه افراد Ùˆ جریان‌های مورد نظر خود اقدام کنند.

ترفند فعالیتی این گروه مبنی بر نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، ترور شخصیتی، افترا Ùˆ … بر اساس طرح ادعاها Ùˆ مطالب اثبات نشده از طریق چاپ Ùˆ نشر کتب، مجلات، مقالات، ساخت Ùˆ پخش کلیپ‌ها Ùˆ فیلم‌ها، برنامه‌های رادیوئی، برگزاری همایش‌ها Ùˆ … با استفاده از امکانات بیت المال به خدمت گرفتن رسانه ملی Ùˆ سایر رسانه‌ها Ùˆ … درحالیکه این اعمال مزورانه طبق نظر هفت تن از مراجع محترم تقلید در بهمن ماه ٩٥ فعل حرام محسوب Ù…ÛŒ شود.

این فعالیت ها با هماهنگی Ùˆ برنامه‌ریزی کارشناسان امنیتی صورت Ù…ÛŒ گیرد Ú©Ù‡ بطور عمده با خلع Ùˆ منع دفاع افراد Ùˆ… با قرار دادن همزمان آنها در حصر در بازداشتگاه امنیتی به صورت قرنطینه Ú©Ù‡ در واقع بمنظور سلب هرگونه امکان دفاع Ùˆ پاسخگوئی به هجمه های فوق‌الذکر می‌باشد Ùˆ هر کسی هم Ú©Ù‡ در صدد دفاع برآید در صورتیکه وکیل باشد، مورد تهدید قرار گرفته، در غیر اینصورت از طریق پرونده‌سازی Ùˆ درست کردن پاپوش اقدام به دستگیری Ùˆ ایجاد رعب Ùˆ وحشت Ùˆ ناامنی میکنند تا کسی جرات اعتراض نداشته باشد (بعنوان نمونه: پرونده‌سازی Ùˆ دستگیری همسرم Ùˆ تعداد بسیار زیادی از شاگردان موسسه قانونی اینجانب Ùˆ …) بنابراین کارشناسان امنیتی از یکطرف در داخل قرنطینه بازداشتگاه با زیر فشار قرار دادن متهم به طرق مختلف، تهدید خانواده، اِعمال شکنجه‌های روحی Ùˆ جسمی Ùˆ … افراد را وادار به ارائه اعترافات زوری کذب دیکته شده Ùˆ انجام مصاحبه Ùˆ … نموده Ùˆ این تشکلات نیز در بیرون در افکار عمومی مبادرت به تبلیغات سوء Ùˆ لجن‌پراکنی می‌نمایند Ùˆ شرح Ùˆ استنادات کلیه فعالیت‌های تبلیغاتی خود را شامل کتب، مجلات، مقالات، فیلم‌ها Ùˆ کلیپ‌ها، برنامه‌های رادیو Ùˆ تلویزیونی، همایش‌ها Ùˆ … را بعنوان تحقیقات کارشناسی مستند، ضمیمه پرونده Ùˆ کیفرخواست می‌کنند بدون آنکه هیچکدام از این مدارک بظاهر مستند در دادگاهی به اثبات رسیده باشد Ùˆ قاضی نیز بدون آنکه مدارک Ùˆ استنادات اثباتی آنها را بخواهد، در زمره مستندات کیفرخواست تلقی Ùˆ ترتیب اثر میدهد Ùˆ اعتراضات متهم نیز هیچ تاثیری در این روند ندارد Ùˆ شکایات متهم (Ú©Ù‡ امکانش برای او فراهم نیست مگر از طریق اعتصاب غذا Ùˆ …) Ùˆ وکیلش نیز در هیچ دادگاهی مورد بررسی قرار نمیگیرد Ùˆ در صورتی هم Ú©Ù‡ در دادگاهی مطرح شود، بلافاصله مامورین امنیتی، از آن دادگاه Ø­Ú©Ù… منع تعقیب Ùˆ برائت دریافت میکنند. به این ترتیب با ضمیمه کردن چنین مستندات جعلی Ú©Ù‡ از طریق نشر در افکار عمومی تهیه شده، خلاء ناشی از فقدان دلایل Ùˆ مدارک معتبر قانونی در پرونده جبران Ùˆ پوشش داده میشود تا بتوانند اقدامات مورد نظر خود را تحت این پوشش به اجرا درآورده Ùˆ ضمن ترور شخصیتی در افکار عمومی، در نهایت او را حذف فیزیکی با سوء استفاده از قانون نمایند.

از اینرو، اینجانب بعنوانی یکی از قربانیان چنین شگرد غیرانسانی، برخی از موارد این توطئه و دسیسه را بشرح ذیل به اطلاع میرساند:

Ù¡- استفاده از برچسب‌های مجعول Ùˆ موهوم، کذب Ùˆ ناروا Ùˆ عناوین مجرمانه قبل از اثبات در دادگاه: از طریق زدن برچسب‌های دروغین Ùˆ پاپوش امنیتی «فرقه» Ùˆ «فرقه ضاله» به موسسه فرهنگی هنری (عرفان کیهانی حلقه) قانونی اینجانب به شماره ثبت ٢٠١١٥ (موضوع فعالیت موسسه: خدمات پژوهشی- مطالعه‌ای- نشست‌های تخصصی … فعالیت‌های آموزشی شامل: قرآن Ùˆ علوم انسانی، ایجاد مدرسه عرفان Ùˆ … فعالیت‌های گروهی شامل: …آموزش دروس عرفان Ùˆ فلسفه، بمنظور شناسائی فرهنگ Ùˆ هنر اصیل ایرانی Ùˆ اسلامی- ایجاد مراکز Ùˆ نمایندگی در سایر نقاط کشور، برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی Ùˆ پژوهشی داخل Ùˆ بین‌المللی، انجام کلیه مبادلات فرهنگی Ùˆ … – هرگونه فعالیت فرهنگی Ùˆ هنری Ú©Ù‡ در راستای اهداف Ùˆ منافع موسسه باشد.) همچنین به افرادی Ú©Ù‡ به صورت قانونی با پر کردن فرم ثبت نام، پرداخت شهریه، ارائه عکس، فتوکپی شناسنامه Ùˆ کارت ملی در دوره‌های آن شرکت کرده‌اند (با تدریس کتب قانونی تالیفی اینجانب Ú©Ù‡ توسط ناشرین از وزارت محترم ارشاد، کسب مجوز، چاپ Ùˆ منتشر شده‌اند) Ùˆ زدن برچسب «سرکرده فرقه» به من، بعنوان مدیر این موسسه Ùˆ اقدام به انجام مکاتبات Ùˆ گرفتن استعلام‌های سفارشی جهت‌دار خلاف واقع، درست کردن بولتن‌های محرمانه بی پایه Ùˆ اساس Ùˆ … با استفاده از این برچسب‌های ساختگی قبل از اینکه چنین اتهاماتی به من تفهیم Ùˆ در دادگاهی به اثبات رسیده باشد Ùˆ ارتکاب جرمی با ارائه اسناد Ùˆ مدارک قانونی محرز گردد. در واقع دستگیری Ùˆ اقدام به بازداشت موقت من آن هم به مدت چندین سال، صرفاً با سوءاستفاده از همین برچسب‌های مجعول موهومی صورت گرفته است.

Ù¢– طرح استفتای متقلبانه بر مبنای فرضیات کذب Ùˆ انتساب آنها به اینجانب Ùˆ اخذ فتاوای سه تن از مراجع تقلید بر این اساس: فرضیاتی Ú©Ù‡ در مورد من صدق نمیکرده Ùˆ در هیچ دادگاهی نیز به اثبات نرسیده؛ یعنی در واقع قبل از اینکه طرح این فرضیات در مورد من محرز Ùˆ در دادگاهی به اثبات رسیده باشد بر اساس آن از مراجع محترم تقلید (آقایان مکارم شیرازی، علوی گرگانی Ùˆ صافی گلپایگانی) فتوا اخذ شده Ùˆ سپس با سوءاستفاده از آنها اقداماتی بشرح اجمالی زیر Ú©Ù‡ بدون Ø´Ú© مجرمانه می‌باشد، صورت گرفته است:
اقدام به بازداشت موقت من با استناد به این فتواها
جایگزین کردن این سه فتوا با پانزده فتوای جعلی دیگر به نام، مهر Ùˆ امضای پانزده تن از مراجع محترم تقلید مبنی بر صدور Ø­Ú©Ù… اعدام از سوی آنها برای من به اتهام‌های کذب ارتداد، ساب النبی(ص)ØŒ افساد فی الارض Ùˆ … متعاقباً اقدام به صحنه‌سازی‌های اعدام بمنظور اعمال فشار Ùˆ گرفتن اقاریر Ùˆ اعترافات زوری دیکته شده کذب Ùˆ …
معرفی کتاب‌های قانونی اینجانب Ú©Ù‡ توسط چهار ناشر با اخذ مجوز قانونی وزارت محترم ارشاد به دفعات متعدد با تیراژ بالا چاپ Ùˆ منتشر شده‌اند، بعنوان كتب ضاله با استناد به اين فتواها (صرفاً با ذكر اين مطلب در استفتا كه فرضيات كذب مورد اشاره در استفتا، دركتب اينجانب نيز قيد شده است)Ø› بدون آن كه فرضيات فوق در هيچ دادگاهى به اثبات رسيده باشد Ùˆ اقدام به آتش زدن كليه كتب، مجلات تحقيقاتى Ùˆ گزارشات مربوطه، مقالات Ùˆ … كه به هنگام دستگيرى من از موسسه، دفاتر Ùˆ انبارهاى موسسه، منزل Ùˆ … جمع‌آورى شده بودند با استناد به اين فتواها Ùˆ قبل از خاتمه دادرسى (بمنظورجايگزين كردن آنها با نمونه ها Ùˆ نسخه هاى جعلى خود توسط كارشناسان امنيتى).
ساخت و پخش فيلم (حلقه شيطان) از رسانه ملى و ساير رسانه ها به دفعات مكرر در جهت نشر اكاذيب، ترور شخصيتى، ضاله خواندن كُتب فوق الذكر با استناد به فتواهاى صادره فوق الذكر.

Ù£- نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومى، ترور شخصيتى، مدرك سازى، مستند سازى Ùˆ …: از طريق چاپ Ùˆ انتشار ده‌ها جلد كتاب، مجله، صدها مقاله با ارائه مطالب كذب، جعلى، تحريف شده Ùˆ … تهيه Ùˆ ساخت ده‌ها فيلم Ùˆ كليپ Ùˆ پخش آنها از رسانه ملى Ùˆ ساير رسانه ها، ده‌ها برنامه راديوئى، برگزارى ده‌ها همايش Ùˆ … قبل از اينكه ادعاهاى كذب بعمل آمده Ùˆ مطالب خلاف واقع Ùˆ افتراآميز مطرح شده در دادگاهى به اثبات رسيده باشد.

٤- انتشار موهومات كيفرخواست به صورت كتاب با ارائه مستندات ساختگى و كذب در جهت فريب افكار عمومى و مستند جلوه دادن كيفرخواست: با انتشار كتاب «حلقه اسارت» با اين ادعاى دروغين كه كتاب فوق ماحصل هماهنگى و مصاحبه خبرنگاران و «خبرگزارى رسا» با من بعنوان متهم (درحاليكه هيچ خبرنگارى در خلال اين سال ها، هرگز با من مصاحبه نكرده است) و كارشناس (امنيتى) پرونده بعنوان مطلع كه در نتيجه با اين شگرد مزورانه، مطالب و ادعاهاى دروغين و افتراآميز مطرح شده در كيفرخواست به اضافه كلى مطالب خلاف واقع وكذب ديگر را در اين كتاب گنجانيده و بعنوان يك كار تحقيقاتى كارشناسى مستند شده، ضمن نشر اكاذيب و ترور شخصيتى اينجانب در افكار عمومى، مدرك و سند سازى نموده و ضميمه پرونده كرده اند تا پرونده مُدلل و مستند به دلايل و مدارك به نظر بيايد.

Ù¥- دخل Ùˆ تصرف در دفاعيات، چيدمان پرونده Ùˆ …: عدم ارائه ٢٥٠ برگ A4 دفاعيات Ùˆ ٥٠ برگ استنادات دفاعيات از سال ٩١ تا كنون به دادگاه Ùˆ مفقود شدن آنها (١٩٠ برگ A4 از دفاعيات جوابيه نيز از طريق شكايت از كارشناس امنيتى پرونده (آقاى رحيمى)ØŒ سال گذشته به دادگاه تحويل شد. همچنين اضافه كردن مطالب نامربوط به پرونده، به تاريخ نبودن آن، تكرار مطالب خلاف واقع Ùˆ كذب و…
بنابراين، با عنايت به توضيحات اجمالى فوق، خواهشمند است به موارد زير در اسرع وقت رسيدگى قانونى بعمل آيد:

شكايت نسبت به طرح استفتاى متقلبانه بر عليه اينجانب (توسط بازپرس شعبه پنجم دادسراى امنيت سال ٨٩ – آقاى اسدى).
شكايت نسبت به آتش زدن كتب قانونى Ùˆ … تأليفى اينجانب قبل از اثبات جرم در دادگاه Ùˆ قبل از خاتمه دادرسى Ùˆ جايگزين كردن آنها با مطالب جعلى Ùˆ …
شكايت نسبت به عدم ارائه دفاعيات از سال ٩١ تا كنون بشرح فوق.
شكايت نسبت به عوامل نشر اكاذيب، ترور شخصيتى Ùˆ … از طُرق ذكر شده
شكايت نسبت به نگهدارى طولانى مدت در بازداشت موقت در قرنطينه بازداشتگاه امنيتى ٢- الف اوين و جلوگيرى از دفاع در مقابل شگردهاى فوق‌الذكر
شكايت نسبت به پرونده سازى، حبس، تهديد و تعدى هاى مكرر همسرم و ايجاد رعب و هراس در محيط خانواده بمنظور محدود كردن ايشان از ارائه و پيگيرى شكايات
شكايت نسبت به عدم رسيدگى به شكايات قبلى من (از سال ٩٠ تا كنون) در مورد جرايم ارتكابى بازپرس اسدى، عدم بيطرفى دادگاه ها، كارشناسان امنيتى داخل در خصوص اعمال فشار، تهديد، شستشوى مغزى به بهانه انجام معالجات روانپزشكى بمدت هفت ماه (به استناد فيلم بسوى حقيقت پخش شده از رسانه ملى – پيوست)ØŒ شكنجه روحى Ùˆ جسمى Ùˆ …
شكايت نسبت به انحلال غير قانونى موسسه اينجانب

با آرزوی توفیق الهی
محمدعلی طاهری
٣ تیر ٩۶

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،