احضار تلفنی و بازداشت یکی از شاگردان محمدعلی طاهری در اصفهان

IMG_3501
بهروز نجاتیان، از شاگردان محمدعلی طاهری در اصفهان که صبح روز گذشته به صورت تلفنی به دادسرا احضار شده بود به مکان نامعلومی منتقل شده است. وی پیش تر در گفتگو با نزدیکانش اعلام کرده بود در صورت بازداشت دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

به گزارش «خبرنگار عرفان حلقه»، این شاگرد محمدعلی طاهری Ú©Ù‡ شامگاه جمعه ۲۹ بهمن ۹۵ Ø·ÛŒ یک تماس تلفنی از سوی ماموران قرارگاه ثارالله، به دادسرایی واقع در خیابان رودکی اصفهان احضار شده بود، صبح روز شنبه ۳۰ بهمن در حالی به آدرس مورد اشاره مراجعه کرد Ú©Ù‡ هیچ گونه احضاریه کتبی دریافت نکرده بود.

یک منبع نزدیک به خانواده بهروز نجاتیان ضمن تایید این خبر به خبرنگار عرفان حلقه گفت: «ماموران شب جمعه با بهروز تماس گرفته و گفتگوی تلفنی مفصلی داشتند. سپس از او خواستند تا صبح شنبه با مراجعه به آدرسی در خیابان رودکی که حدس می زنیم دادسرا باشد، اظهارات شفاهی خود را به صورت کتبی هم بنویسد و امضا کند.»

این منبع مطلع ادامه داد: «بهروز می توانست نرود چون احضاریه باید کتبی باشد، اما ماموران پشت تلفن قول دادند که او بلافاصله پس از امضای اظهارات خود آزاد خواهد شد. بهروز صبح شنبه پیش از رفتن به خانواده اش گفته در صورتی که علی رغم قولی که دادند وی را بازداشت کنند دست به اعتصاب غذا خواهد زد.»

این شاگرد محمدعلی طاهری Ú©Ù‡ پیش تر در جریان تجمع های اعتراضی روزهای دوم Ùˆ سوم آبان در حمایت از بنیانگذار عرفان حلقه در مقابل بیمارستان بقیه الله بازداشت شده بود، علی رغم صدور قرار کفالت Ùˆ در روالی به اصطلاح «تنبیهی» به مدت یک هفته به ندامتگاه تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شده Ùˆ در تاریخ ۱۰ آبان از این ندامتگاه آزاد شده بود.

گفته شده، بهروز نجاتیان از آن تاریخ تا کنون بار ها توسط ماموران امنیتی به صورت تلفنی و در روالی «غیررسمی» تحت بازجویی قرار گرفته است.

این ششمین بازداشت خودسرانه شاگردان محمدعلی طاهری در ده روز گذشته است. فشارها بر نزدیکان و شاگردان محمدعلی طاهری در حالی شدت یافته که محمود علیزاده طباطبایی از تجدید جلسه دادگاه بنیانگذار عرفان حلقه در هفته دوم اسفند ماه خبر داده است.