تجمع شاگردان محمدعلی طاهری مقابل مجلس شورای اسلامی

img_9575

به گزارش «خبرنگار عرفان حلقه»، صبح امروز ۵ دی ماه، ده ها تن از شاگردان محمد علی طاهری، برای چندمین بار مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط محمدعلی طاهری و شاگردانش شدند.

تجمع کنندگان در حالی Ú©Ù‡ پلاکاردهایی حاوی عکس طاهری در دست داشتند، با سر دادن شعار هایی چون ” ما همه طاهری هستیم”ØŒ ” راه ما راه طاهری”ØŒ “حرف ما حرف طاهری”ØŒ خواستار رسیدگی به وضعیت او شدند.

بنابر این گزارش پس از ممانعت نیروهای امنیتی و متفرق کردن جمعیت، شاگردان محمد علی طاهری با پراکنده شدن بین مردم اقدام به پخش برووشور و اطلاع رسانی به مردم در خصوص وضعیت محمدعلی طاهری و شاگردانش کردند.

این تجمع در حالی اتفاق افتاده است که محمد علی طاهری هشتاد و نهمین روز اعتصاب غذای خود را می گذراند و نگرانی برای وضعیت جسمی او هر لحظه بیشتر می شود؛ همچنین حال جسمی شاگردان وی که داوطلبانه به اوین رفته و اعتصاب کرده اند نیز، وخیم گزارش شده است.

img_9577