اعتراض همزمان شاگردان محمدعلی طاهری در ۵ شهر ایران

img_9146
در هشتاد و سومین روز اعتصاب غذای بنیانگذار عرفان حلقه، پنج شهر اصفهان، تهران، کرج، مشهد و کرمانشاه صحنه اعتراض دوست داران محمدعلی طاهری به تداوم بازداشت غیرقانونی این زندانی سیاسی بود.

به گزارش «خبرنگار عرفان حلقه»، در حالی Ú©Ù‡ قریب به سه ماه از اعتصاب غذای محمدعلی طاهری Ù…ÛŒ گذرد Ùˆ او Ø·ÛŒ این مدت سه بار بیهوش شده است، روز گذشته ۲۹ آذر، دوست داران بنیانگذار عرفان حلقه در پنج شهر، با برگزاری تجمع اعتراضی، توزیع تراکت هایی از محمدعلی طاهری Ùˆ نصب بنرهایی از ÙˆÛŒ در سطح این شهر ها، نسبت به تداوم بازداشت غیرقانونی این اندیشمند دست به اعتراض زدند.

شایان ذکر است در هفته های اخیر، دوست داران محمدعلی طاهری با شیوه های گوناگونی از قبیل برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل دانشگاه ها و در حاشیه بزرگراه ها، نصب بنر و توزیع تراکت در اماکن عمومی و حتی به وسیله توزیع آثار محمدعلی طاهری در اماکن پرتردد، اعتراض خود به رفتارهای فراقانونی با بنیانگذار عرفان حلقه را بیان کردند.

در همین حال Ø·ÛŒ هفته گذشته، دوست داران محمدعلی طاهری با راه اندازی کمپینی با عنوان «کوچ به زندان اوین»، به صورت دسته جمعی، اقدام به معرفی داوطلبانه خود به زندان اوین کرده اند. تا این لحظه ۳۷ تن از افرادی Ú©Ù‡ خود را داوطلبانه به زندان اوین معرفی کرده اند در زندان های فشافویه Ùˆ قرچک در بازداشت هستند. برخی از این افراد از روز ۲۳ آذر در این زندان ها در اعتصاب غذا به سر Ù…ÛŒ برند.

img_9147 img_9149 img_9150 img_9151 img_9152 img_9153 img_9154 img_9155 img_9156 img_9157