اعترافات تحت شکنجه تنها مستمسک قتل عام زندانیان اهل سنّت؛ افشاگری کاوه شریفی پیش از اجرای حکم اعدام

کاوه شریفی با نام مستعار ابوبکر، از زندانیان اهل سنّت Ú©Ù‡ به اتهام محاربه، ترور، سرقت مسلحانه Ùˆ… ØŒ سحرگاه سه شنبه ۱۲ مرداد ۹۵ به همراه ۱۹ زندانی سنّی مذهب دیگر اعدام شد، در یک فایل صوتی توضیح Ù…ÛŒ دهد Ú©Ù‡ چگونه تحت فشار Ùˆ شکنجه مجبور به اعتراف به ترور امام جمعه سنندج شده است. اتهامی Ú©Ù‡ حتی در برگه بازجویی او نبوده Ùˆ در دادگاه نیز به ÙˆÛŒ تفهیم نشده است.

اما اعتراف تحت فشار به جرم مرتکب نشده و پخش آن در یک برنامه تبلیغاتی از سیمای جمهوری اسلامی، مستمسک اعدام کاوه شریفی، که دستگاه امنیتی با عنوان «سرکرده گروهک تروریستی توحید و جهاد» از او یاد می کند، شده است.

او همچنین توضیح Ù…ÛŒ دهد Ú©Ù‡ چگونه تا کنون ۳۱ تن از فعالان اهل سنّت، به اتهام ترور برهان عالی، امام جمعه سنندج، اعدام شده اند Ùˆ یا در شرف اعدام هستند، در حالی Ú©Ù‡ اکثر آنها بیش از ۵ ماه قبل از این ترور دستگیر شده اند.

به گزارش «خبرنگار عرفان حلقه»، کاوه شریفی در خصوص فیلم مستند تبلیغاتی “در عمق تاریکی” Ú©Ù‡ چند روز پیش از اعدام ۲۰ زندانی اهل سنّت پخش شده، Ù…ÛŒ گوید: «هر چند ماه يكبار وزارت اطلاعات از طريق صدا Ùˆ سيما يك سرى مستندات را پخش مى كند Ùˆ بعد از آن شروع مى كند به اعدام چند نفر از مسلمان هاى اهل سنّت در زندان.»

وی ادامه می دهد: «مثلا به عنوان نمونه جريان برهان عالى كه من در وزارت اطلاعات زير شكنجه اين ها را اعتراف كردم و توضيح دادم و چيزى را گفتم كه وزارت اطلاعات از من خواسته بود اينه كه داستان ترور برهان عالى را توضيح ميدهم. در حاليكه در اتهام، در برگه بازجويى من نيامده يعنى در برگه هاى بازجويى من ترور برهان عالى به عنوان اتهام من نيامده و نه فقط آن، يك سرى اتهامات ديگر را كه من در نوار ويدئويى قبول كردم اصلا در برگه هاى بازجويى ام وجود ندارد.»

این زندانی سنّی مذهب که تنها به استناد همین اعتراف اجباری که از او پخش شد معدوم گردید، در این فایل صوتی تصریح می کند: « من به هيچ وجه در هيچ ترورى دست نداشتم و اصلا خبر هم نداشتم ولى متاسفانه وزارت اطلاعات با فشار روحى با اذيت، تقريبا ٣ برگ پر كرد و از من خواست كه اين ها را حفظ بكنم و حتى روزى نزديك دو ساعت تمرين مى كردم تا كاملا اين ها را حفظ كردم. پشت دوربين چيزهايى را كه حفظ كردم گفتم و حتى به من مى گفتند كه دست هايت را خوب تكان بده كه حالت چهره ات شاد باشد كه كسى مشكوك نشود كه تو در انفرادى بودى يا اذيت شدى و من هم مجبور بودم چيزهايى كه آنها ميگویند را انجام دهم. به خاطر اينكه عملا شرايط سخت ديگری را برايم حاكم نكنند.»

کاوه شریفی اذعان می کند: « ولى اگر چيزي شنيديد اگر صحبتى از من پخش شد، كاملا دروغ است و حقيقت ندارد. حتى بعضى از مطالب هست كه من در صحبت ها مى گويم به هيچ وجه نه جزء اتهاماتم است در پرونده و نه از من بازجويى شده، ولى به خاطر فشارى كه در آن زمان در وزارت اطلاعات در دوران انفرادى، بر من وارد شده من مجبور شدم كه اين صحبت ها را بگویم.»

جالب آنجاست Ú©Ù‡ پیش از کاوه شریفی ده نفر دیگر به ترور برهان عالی (امام جمعه مسجد قبای سنندج)ØŒ متهم شدند Ú©Ù‡ ۶ نفر آنها اعدام Ùˆ چهار نفر دیگر نیز در شرف اعدام هستند. کاوه شریفی توضیح Ù…ÛŒ دهد Ú©Ù‡ چگونه در مجموع ۳۱ نفر به اتهام قتل برهان عالی، توسط دستگاه امنیتی اعدام شده Ùˆ یا در شرف اعدام هستند.

او Ù…ÛŒ گوید: « ۴ نفر را بردند به قزل حصار به اسامی جمشيد دهقانى، جهانگير دهقانى، حامد احمدى Ùˆ كمال مولايى به اين بنده خدا ها همين اتهام را زدند Ùˆ Ù¦ نفر ديگر را اعدام كردند قبلا. به اين Ù¦ نفر هم همين اتهام را وارد كردند، در حاليكه نه در برگه هاى بازجويى نه در اتهام آنها در دادگاه چيزى به اسم برهان عالى برده نشده Ùˆ حتى اين اتهام به آنها زده نشده Ùˆ حتى اين هم گفته نشده كه همكارى داشتند يا خبر داشتند. »

کاوه شریفی، زندانی سنّی اعدام شده، در این فایل صوتی تاکید Ù…ÛŒ کند: « اينها ۴ يا ۵ ماه زودتر از مرگ برهان عالى دستگير شدند Ùˆ اين اصلا امكان ندارد كه در چنين قتلى شركت كرده باشند تا حالا دو سه بار اينها را پاى اعدام برده Ùˆ خانواده هايشان را زير فشار روحى قرار داده اند. البته نه فقط اين ده نفرى كه Ù¦ تن از آنها اعدام شده Ùˆ Ù¤ نفر را هم برده اند كه اعدام کنند، بلكه تا حالا ٢١ نفر را به خاطر برهان عالى، بعضى ها را اعدام كرده اند Ùˆ بعضى ها را با درگيرى مسلحانه از بين برده اند Ùˆ حتى دو نفر از آنها را در تلويزيون پخش كردند، بعد از اينكه آنها را از بين بردند، كه بعدا متوجه شدند كه يك نفر از جنازه ها را غلط معرفى كردند.»
وی در خصوص فعالیت مذهبی خود و هم کیشانش توضیح می دهد: «اينها اهل سنت هستند يعنى مسلمانان اهل سنت شافعى فقه شافعى و متاسفانه حكومت و وزارت اطلاعات، اينها را به عنوان تكفيرى و اسم هايى كه خودش انتخاب كرده معرفى  مى كند به خاطر اينكه توجيه داشته باشد كه اينها را اعدام کند و به مردم اهل سنت بگوید كه اينها سنى نيستند بلكه اينها وهابى اند اينها تكفيرى هستند به خاطر اينكه اگر اينها را اعدام كرد هيچ سنى يا اهل سنتى در دفاع از اينها بلند نشود در حاليكه اين تفكر فقط از طريق رسانه ها پخش می شود.»

گرچه کاوه شریفی، شهرام احمدی Ùˆ سایر فعالان مذهبی اهل سنّت Ú©Ù‡ سحرگاه سه شنبه ۱۲ مردادماه ۹۵ قتل عام شدند، با افشای این فایل صوتی زنده نخواهند شد، اما با انتشار این فایل Ùˆ پرده برداری از جنایت های حکومت ایران Ùˆ برنامه های تبلیغاتی وسیع دستگاه امنیتی، برای تخریب زندانیان عقیدتی Ùˆ سیاسی Ùˆ توجیه Ø­Ú©Ù… اعدام آنها، شاید بتوان قدمی هرچند Ú©ÙˆÚ†Ú© برای نجات جان زندانیانی Ú©Ù‡ هنوز زنده هستند Ùˆ به انتظار Ø­Ú©Ù… اعدام خود نشسته اند برداشت.