علیزاده طباطبایی خبر داد: احتمال بازگشایی پرونده سبّ النبی برای محمدعلی طاهری

 

محمود علیزاده طباطبایی از تکمیل شدن تحقیقات در پرونده محمدعلی طاهری و صدور مجدد کیفرخواست توسط بازپرس پرونده او خبر داد.
به گفته علیزاده، این بار اتهام سبّ النبی، Ú©Ù‡ طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات اعدام در Ù¾ÛŒ دارد، در پرونده محمدعلی طاهری مطرح شده است.

به گزارش «خبرنگار عرفان حلقه»، محمود علیزاده طباطبایی در مصاحبه با یک تلویزیون فارسی زبان در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری گفت: « در آخرین پیگیری های که دو روز گذشته داشتم گفتند پرونده، کیفرخواست خورده است و برمیگردد به دادگاه انقلاب. به دادگاه انقلاب مراجعه کردم اما پرونده هنوز نرسیده بود. عنوان اتهامی هم هنوز نمیدانیم که چیست.»

ÙˆÛŒ ادامه داد: «اتهامی Ú©Ù‡ دیوان عالی کشور نقض کرده Ùˆ گفته بود مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیست، دو مورد بود Ú©Ù‡ یکی “وابستگی به چریک های فدایی” بود Ùˆ دیگری “دخالت در امر پزشکی”. آنچه Ú©Ù‡ من شنیده ام دوباره برگشته اند روی بحث “سابّ النبی”. در صورتی Ú©Ù‡ سابّ النبی به صراحت قانون یا بایستی توهین مستقیم به پیامبر یا ائمه اطهار یا انبیا باشد یا این افراد قذف شده باشند.»

علیزاده تاکید کرد: «چنین چیزی در پرونده آقای طاهری وجود ندارد. دوره قبل هم Ú©Ù‡ این حرف ها را مطرح کردند، نهایتا قاضی اینها را “توهین به مقدسات” گرفت Ùˆ حداکثر مجازات توهین به مقدسات Ú©Ù‡ ۵ سال حبس است، به ایشان داد.»

وکیل محمدعلی طاهری در خصوص مصداق قانونی اتهام جدید “سبّ النبی” توضیح داد: « در حال حاضر ما هنوز اطلاع نداریم Ú©Ù‡ ایشان ساب النبی گرفته اند یا خیر. ولی طبق آنچه Ú©Ù‡ به طور قطع Ùˆ یقین در پرونده وجود دارد، هیچ دلیلی برای سب النبی وجود ندارد. چون ماده ۲۶۲ قانون مجازات میگوید: “هر کس پیامبر اکرم(ص) یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد (Ú©Ù‡ حتی توهین هم نیست، دشنام است) یا قذف کند ساب النبی است Ùˆ به اعدام محکوم میشود”.

ÙˆÛŒ افزود: « ماده ۲۶۳ میگوید Ú©Ù‡ “هر گاه متهم به سبّ، ادعا نماید Ú©Ù‡ اظهارات ÙˆÛŒ از روی اکراه، غفلت، سهو یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات Ùˆ یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی شود.” ایشان به هر جهت چنین مطلبی نداشته اند Ùˆ وقتی هم Ú©Ù‡ اتهام ساب النبی را به ایشان در دادسرا تفهیم کردند Ùˆ ایشان دفاع کرد، دیگر در کیفرخواست ساب النبی نیامد Ùˆ توهین به مقدسات آمد. »

این وکیل دادگستری با غیرقانونی دانستن بازگشایی پرونده جدید برای متهمی Ú©Ù‡ در زندان است Ùˆ نمی تواند مرتکب جرم جدیدی شود تصریح کرد: «به اتهامات قبلی Ú©Ù‡ موضوع ماده ۲۸۶ بود، نمیتوانند کیفرخواست اعدام بدهند. چون آنها کلا منتفی شده است چون ماده ۲۸۶ مصوبه سال ۹۲ میگوید: “هرگاه هر کس به طور گسترده مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور شود به گونه ای Ú©Ù‡ موجب اخلال شدید در نظم عمومی شود، محکوم به اعدام است”. این ماده چیزی بود Ú©Ù‡ مستند رای دادگاه بود Ú©Ù‡ دیوان نقض کرد. اکنون این را نمیتوانند دوباره مطرح کنند.»
ÙˆÛŒ افزود: «تنها عنوانی Ú©Ù‡ میتوانند مطرح کنند سابّ النبی است Ú©Ù‡ آن هم در مرحله قبل منتفی شده است Ùˆ ایشان هم بعد از سال ۸۹ دسترسی به جایی نداشته اند Ùˆ در زندان بوده اند Ùˆ در زندان هم مطلبی نگفته اند Ú©Ù‡ بتواند مشمول ماده ۲۶۲ قانون مجازات شود. ما منتظر هستیم این کیفرخواست برسد به دادگاه Ùˆ ما پرونده را بخوانیم Ùˆ دفاع کنیم. »

طباطبایی در خصوص امکان آزادی محمدعلی طاهری یا اعطای مرخصی به او تا زمان تکمیل شدن تحقیقات پرونده به تلویزیون دُرّ گفت: « تحقیقات کامل شده است Ùˆ کیفرخواست هم صادر شده ولی متاسفانه ما نتوانستیم اطلاع پیدا کنیم از کیفرخواست. اگر مجازات در کیفرخواست اعدام باشد، نه به ایشان مرخصی میدهند Ùˆ نه با وثیقه آزاد میکنند. ولی اگر هر مجازات دیگری باشد Ùˆ هر اتهامی به غیر از اتهام ماده ۲۶۲ باشد، قانونا ایشان را باید با وثیقه آزاد کنند Ùˆ دلیلی برای ادامه بازداشتشان وجود ندارد. ما منتظر هستیم این کیفرخواست برسد به دادگاه Ùˆ ما دنبال آزادی ایشان با وثیقه باشیم. »

محمود علیزاده در خصوص احتمال صدور مجدد حکم اعدام برای موکلش، خاطرنشان کرد: «اصلا امکان اینکه مجازات اعدام در کیفرخواست باشد وجود ندارد. اینکه میگویم امکانش وجود ندارد از نظر ما که وکیل هستیم وجود ندارد. ولی ممکن است دادسرا و بازپرس بگوید یکی از مطالب کتاب های ایشان دشنام یا قذف پیامبر اعظم است. ما نمیدانیم و هنوز ندیدیم که بازپرس روی چه چیزی دست گذاشته است که میخواهد درخواست ساب النبی بدهد. هر وقت دیدم میتوانیم اظهار نظر کنیم. »

وکیل محمدعلی طاهری در انتها یادآور شد: « از لحظه ای که پرونده از دادسرا ارسال میشود تا دادگاه، معمولا بیست روز تا یک ماه طول میکشد. در مراجعه دیروز به دادگاه گفتند که کیفرخواست صادر شده است که فکر میکنم حداکثر تا دو هفته دیگر پرونده در اختیار ما قرار بگیرد. »