علیزاده طباطبایی تاکید کرد: چند ماه تمدید بازداشت برای فقط یک جلسه بازپرسی!


محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پرونده محمد علی طاهری، از عدم تکمیل تحقیقات پرونده موکلش، با وجود گذشت حدود شش ماه از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور خبر داد.
به گزارش «خبرنگار عرفان حلقه»، ÙˆÛŒ با اشاره به ملاقاتی Ú©Ù‡ روز ۲۴ خرداد با موکلش داشت گفت:«پرونده وقتى از ديوان عالى كشور برگشت باید تكميل مى‌شد تا دوباره به دادگاه صادر كننده راى فرستاده شود، اما به گفته موکلم در ارتباط با دو قسمتى كه باید تحقيقات انجام مى‌شد از محمدعلی طاهری جز يكى دو تا سوال بيشتر تحقيق نكرده اند.»

وی در گفت و گو با تلویزیون دُر، با تاکید بر نارضایتی موکلش از روند تحقیقات گفت: «محمدعلی طاهری در این ملاقات تصریح کرده است، نمى دانم چه گزارشى قرار است فرستاد شود، در حالی که تکمیل تحقیقات صرفا به يكى دو، سوال خلاصه شد؛ براى يك جلسه بازپرسى اين همه معطل كرده اند و دو تا دوره ى دو ماهه قرار بازداشت تمديد شد و مجددا هم تمديد شده که این روند خيلى منطقى به نظر نمى رسد.»
محمود علیزاده تصریح کرد:«تصور مى كنم تحقيقات تكميل شده و پرونده بر مى‌گردد به دادگاه براى صدور راى نهايى در صورتی که این زمان بازداشت ها که به بهانه تکمیل تحقیقات تمدید شده، ظاهرا تحقیقی اتفاق نیافتاده.»

طباطبایی تصریح کرد: « به هر جهت موکل من به ادامه ى اين روند بسيار معترض است و ما هم اعتراضمان را به نهاد قضايى منعكس مى كنيم.»

وکیل پرونده محمد علی طاهری افزود:« درخواست موکل من رسيدگى منصفانه به پرونده اش است و به این معترض است که تمام اين اتهامات که دوباره برای تحقیق عنوان شده، همان‌هایی است در سال ٨٩ در دادگاه مطرح شد، رد شد و دادگاه تصميم گرفت و راى صادر كرد، اما دوباره طرح شده.»